UniEnglish - Chương trình đào tạo Tiếng Anh đảm bảo chuẩn ngoại ngữ đầu ra cho sinh viên đại học


UNIENGLISH - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH
ĐẢM BẢO CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC
1. Chương trình đảm bảo dành cho sinh viên lớp đại trà.

-    Mục tiêu khóa đào tạo: sinh viên đạt chuẩn VNU-EPT 226 , có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh theo giọng Mỹ căn bản;

-  Đối tượng tham giaSinh viên các lớp đại trà có kết quả thi đánh giá tiếng Anh đầu vào dưới VNU-EPT 226;

 Chương trình đào tạo:

STT

Khóa học

Thời lượng

1

Luyện Ngữ âm căn bản kết hợp Luyện thi VNU – EPT (151-176)

15 tuần, 120 giờ, 4 buổi/tuần, 2 giờ/buổi

2

Ngữ điệu Mỹ chuyên sâu kết hợp Luyện thi VNU – EPT (176-201)

15 tuần, 120 giờ, 4 buổi/tuần, 2 giờ/buổi

3

Communication  kết hợp Luyện thi VNU – EPT (201-226)

15 tuần, 120 giờ, 4 buổi/tuần, 2 giờ/buổi


2. Chương trình đảm bảo dành cho sinh viên lớp Chất lượng cao


 Mục tiêu khóa đào tạo: sinh viên đạt chuẩn IELTS 5.0+ , có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh

theo giọng Mỹ căn bản;

   Đối tượng tham gia: Sinh viên các lớp CLC, CA có kết quả thi đánh giá tiếng Anh đầu vào dưới IELTS 5.0;

  Chương trình đào tạo:

STT

Khóa học

Thời lượng

1

Luyện Ngữ âm căn bản và Ngữ điệu Mỹ chuyên sâu

20 tuần, 120 giờ, 3 buổi/tuần, 2 giờ/buổi

2

Practical English 100% GVNN kết hợp  Pre IELTS

15 tuần, 120 giờ, 4 buổi/tuần, 2 giờ/buổi

3

Luyện thi IELTS (4.0-5.0+) kết hợp Speaking for IELTS 100% GVNN

15 tuần, 120 giờ, 4 buổi/tuần, 2 giờ/buổi

 

 

 


Tổng truy cập: 1,051,656

88,326