THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NGỮ ÂM - NGỮ ĐIỆU

THÔNG BÁO TUYỂN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY NGỮ ÂM - NGỮ ĐIỆU

Nhằm bổ sung đội ngũ giảng viên giảng dạy chương trình Luyện Ngữ âm - Ngữ điệu, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo Ngắn hạn của trường Đại học Kinh tế - Luật trân trọng thông báo tuyển giảng viên giảng dạy Ngữ âm - Ngữ điệu: [DHKTL-CFIS] 005_TB_TuyenGiangvien.pdf
Tổng truy cập: 737,282

52,494