TẦM NHÌN - SỨ MỆNH


MỤC TIÊU - TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

 MỤC TIÊU
      -  Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ ngắn hạn.
     -  Góp phần thực hiện theo mục tiêu chung của Đề án dạy và học ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2008 – 2020 của Bộ GD&ĐT được Chính phủ phê duyệt là đến năm 2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân lực, và đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ khả năng sử dụng ngoại ngữ giao tiếp độc lập, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa.. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 TẦM NHÌN
      Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về giáo dục ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ ngắn hạn. Trung tâm phát triển theo định hướng lấy chất lượng làm đầu.
+ Đa dạng hóa các loại hình, chương trình đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội về nguồn nhân lực có trình độ ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ kinh tế - luật
+ Tăng cường mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nâng công tác hợp tác đào tạo lên tầm chiến lược và là thế mạnh của Trung tâm.
+ Từng bước nâng cao vị thế và thương hiệu của Trung tâm trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về ngoại ngữ, tin học và nghiệp vụ ngắn hạn, trọng điểm là trong khu vực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

 SỨ MỆNH
      Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn CFIS là cơ sở giáo dục có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao về Ngoại ngữ, Tin học, và Nghiệp vụ ngắn hạn, đáp theo yêu cầu của xã hội trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục của đất nước, đặc biệt là khu vực Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
 

 

 


Tổng truy cập: 2,297,466