CƠ CẤU NHÂN SỰ

NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤI. Nhân sự Trung tâm: 

- Lãnh đạo

1

- Chuyên viên

3

Email: ttnnth@uel.edu.vn


II. Phân công nhiệm vụ: 

1. ThS Nguyễn Tường Châu

Giám đốc Trung tâm

 - Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Ngoại ngữ EGO.

- Phụ trách chung và chỉ đạo hoạt động của Trung tâm.

- Phân công, theo dõi, và đánh giá hiệu quả làm việc của toàn thể nhân viên Trung tâm. 

- Chịu trách nhiệm hoạt động Đối nội và Đối ngoại. 

 

2. ThS Nguyễn Thị Kiều Trang

Chuyên viên Trung tâm

 

- Quản lý đào tạo các khóa tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học CFIS (trụ sở tại trường ĐH Kinh tế - Luật).

- Tổ chức các Kỳ thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ, xếp lớp tiếng Anh đầu vào, phối hợp khảo thí với IIG Việt Nam (TOEIC), Trung tâm KT&ĐGCLĐT ĐHQG HCM (VNU-EPT), ...

- Marketing các chương trình học của Trung tâm.

- Thủ quỹ Trung tâm.

 

3. CN Phạm Thị Thu Hằng

Nhân viên Trung tâm

- Phụ trách Tài chính - Kế toán Trung tâm.

- Lập các báo cáo tình chính và liên hệ mật thiết với Phòng KH-TC về công tác Thanh quyết toán. 

- Theo dõi Thu - Chi tại Trung tâm.

- Phụ trách công tác hành chính - văn thư Trung tâm. 

 

4. CN Trần Thị Ngọc Hân

Nhân viên Trung tâm

- Phụ trách các công việc hành chính tại Trung tâm Ngoại ngữ EGO (cơ sở tại Ký túc xá Khu B, ĐHQG HCM).

- Marketing các chương trình học của Trung tâm.

- Tư vấn ghi danh các khóa học tại EGO.

- Hỗ trợ Quản lý đào tạo các khóa tại EGO. 

 

 


Tổng truy cập: 2,297,592