KHÓA HỌC "PHÁP LUẬT HỢP ĐỒNG"

Là khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản về pháp luật hợp đồng, đồng thời trang bị các kỹ năng về đàm phán, soạn thảo hợp đồng.

Tổng truy cập: 417,505

40,024